नगर प्रमुख अर्नाकोट आधारभुत बिद्यालको भवन उद्घाटनमा जादै गर्दा