नवि गाँउमा अागाोलागी क्षेतिको निरिक्षणमा सरिक हुदै।