ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ढोरपाटन नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकनियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/02/2018 - 14:38 PDF icon ढोरपाटन नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकनियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७५/७६ 09/02/2018 - 14:35 PDF icon १५. ढोरपाटन नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
ढोरपाटन नगरपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 09/02/2018 - 14:34 PDF icon १३. ढोरपाटन नगरपालिका सहकारी ऐन.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि_ २०७४ ७५/७६ 09/02/2018 - 14:33 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि_ २०७४.pdf
अार्थिक एेन ७५/७६ 09/02/2018 - 13:52 PDF icon ढोरपाटन नगरपालिका आर्थिक नियम.pdf
विनियोजन एेन ७५/७६ 09/02/2018 - 13:22 PDF icon ढोरपाटन नगरपालिका बिनियोजन नियम.pdf