FAQs Complain Problems

समाचार

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
37% (10 votes)
ठीकै
22% (6 votes)
सुधार गर्न जरूरी छ
41% (11 votes)
Total votes: 27