FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
33% (8 votes)
ठीकै
21% (5 votes)
सुधार गर्न जरूरी छ
46% (11 votes)
Total votes: 24