FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
28% (5 votes)
ठीकै
22% (4 votes)
सुधार गर्न जरूरी छ
50% (9 votes)
Total votes: 18