FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
29% (4 votes)
ठीकै
29% (4 votes)
सुधार गर्न जरूरी छ
43% (6 votes)
Total votes: 14