FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
29% (2 votes)
ठीकै
43% (3 votes)
सुधार गर्न जरूरी छ
29% (2 votes)
Total votes: 7