FAQs Complain Problems

समाचार

जरिवाना सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह सदस्य नि्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुन अनुसार तोकिएको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने तपसिल अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।०५।३१ को निर्णयानुसार निम्नानुसारको जरिवाना भएको छ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि