FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

,

विज्ञापन नं. २-२०७९।०८० चिकित्सक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !

विज्ञापन नं. ३-२०७९।०८० सूचना प्रविधि अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !

COVID-19 को संक्रमणप्रति सजगता, रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी जानकारी ।

LISA र FRA तालिममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज ) पीडितहरुले निवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

अनुदानको मल विक्रेता सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अन्तर्वाताको लागि छनौट गरिएको सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहायता सामाग्री माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आ. व. २०७८/०७९ को नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ।

आ. व. २०७९/०८० को नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ।

आवास पुननिर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धि ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् : 

http://202.51.74.207/recent-palika-document/45004/np/

http://202.51.74.207/recent-palika-document/45004/en/

 

आशय पत्रको सूचना सम्बन्धमा ।

उत्तरगंगा बराहस्थान ढोरपाटन बागलुङमा चढ्न आउने मुढभेटी अक्षेता आदिको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

उपस्थित हुने बारे ।

उपस्थिति सम्बन्धमा ।

कबाडी करको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना !

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Pages