FAQs Complain Problems

समाचार

६ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
७५१ १६६६ २०९५ ३७६१ ६५.७४ (वर्ग कि.मी.)

 

Population: 
३७६१
Ward Contact Number: 
9857624434 / 9866539008 ईमेलः dhorpatanmunicipality6@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
9857624434
वडा सदस्य
Phone:
9867323851
वडा सदस्य
Phone:
9866423847
वडा सदस्य
Phone:
9840293810
वडा सदस्य
Phone:
9867142164