FAQs Complain Problems

समाचार

८ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
५७४ ११८६ १३८८ २५७४ ४.३ (वर्ग कि.मी.)

 

Population: 
२५७४
Ward Contact Number: 
9867731350 ईमेलः dhorpatanmunicipality8@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
9849453753
वडा सदस्य
Phone:
9866095370
वडा सदस्य
Phone:
9867692311
वडा सदस्य
Phone:
9867552271
वडा सदस्य
Phone:
9867681385