FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं
देव कुमार नेपाली नगर प्रमुख devkumarnepali9@gmail.com 9856026330
धन बहादुर कायत नगर उप प्रमुख deputymayor.dhorpatanmun@gmail.com 9843512758
बान बहादुर छन्त्याल वडा अध्यक्ष ( वडा नं. १) dhorpatanmunicipality1@gmail.com 9851081283
भेक बहादुर खत्री वडा अध्यक्ष ( वडा नं. २) dhorpatanmunicipality2@gmail.com 9849915446
खिम बहादुर सुनार वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ३) dhorpatanmunicipality03@gmail.com 9863634042
तिलक पुन वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ४) dhorpatanmunicipality4@gmail.com 9857625604
दिपेन्द्र पुन मगर वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ५) dhorpatanmunicipality05@gmail.com 9847682843
उमेश ‍कुमार बुढा मगर वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ६) dhorpatanmunicipality6@gmail.com 9857624434
धन बहादुर अदै वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ७) dhorpatanmunicipality7@gmail.com 9867682635
भद्रमणी सुनार वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ८) dhorpatanmunicipality8@gmail.com 9849453753
खीम बहादुर घर्ति मगर वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ९) dhorpatanmunicipality9@gmail.com/kbghartimagr@gmail.com 9851215510
विमला महत कार्यपालिका सदस्य 9863237622
निम कुमारी भण्डारी कार्यपालिका सदस्य 9867323851
तुलसरी वि.क. कार्यपालिका सदस्य 9866423847
खगीसरा कायत कार्यपालिका सदस्य 9863385121
इन्द्र कुमारी सिर्पाली कार्यपालिका सदस्य 9867692311
नविन शेरचन कार्यपालिका सदस्य nabinsherchan42@gmail.com 9851162516
दिलिप कुमार वि.क. कार्यपालिका सदस्य 9869689291
कुल बहादुर छन्त्याल कार्यपालिका सदस्य 9847661651
रमिता रोका शेरवुजा वडा सदस्य ( वडा नं. १) 9867765589
अन्जु वि.क. वडा सदस्य ( वडा नं. १) 9826181876
चन्द्र लाल पाण्डे वडा सदस्य ( वडा नं. १) 9844198330
गोपाल महत वडा सदस्य ( वडा नं. १) 9843257166
सिता सार्की वडा सदस्य ( वडा नं. २) 9816134153
चुडामणी जैसी वडा सदस्य ( वडा नं. २) 9842917092
तम बहादुर घर्ति वडा सदस्य ( वडा नं. २) 9867387934
बेल कुमारी छन्त्याल वडा सदस्य ( वडा नं. ३) 9867765609
जुना सुनार वडा सदस्य ( वडा नं. ३) 9805189361
अस्मीता पुन वडा सदस्य ( वडा नं. ३) 9846001482
लाल बहादुर पुन मगर वडा सदस्य ( वडा नं. ३) 9805258558
कमला छबि वि.क वडा सदस्य ( वडा नं. ४) 9821552235
श्याम कुमारी जि.सी. वडा सदस्य ( वडा नं. ४) 9866095898
डिल बहादुर छन्त्याल वडा सदस्य ( वडा नं. ४) 9825412675
विरेन्द्र श्रीपाली वडा सदस्य ( वडा नं. ४) 9840747138
विष्णु पुन मगर वडा सदस्य ( वडा नं. ५) 9813664500
तुलसरा कामी वडा सदस्य ( वडा नं. ५) 9867700193
देविराम सापकोटा वडा सदस्य ( वडा नं. ५) 9863633333
दल बहादुर कामी वडा सदस्य ( वडा नं. ५) 9846790987
ज्ञान बहादुर भण्डारी वडा सदस्य ( वडा नं. ६) 9840293810
रेशम बुढा मगर वडा सदस्य ( वडा नं. ६) 9867142164
खगि कुमारी कामी वडा सदस्य ( वडा नं. ७) 9866585873
राम बहादुर कायत वडा सदस्य ( वडा नं. ७) 9863040608
कृष्ण कुमार बुढा वडा सदस्य ( वडा नं. ७) 9860264790
गोमला बुढा वडा सदस्य ( वडा नं. ८) 9866095370
प्रेम कामी वडा सदस्य ( वडा नं. ८) 9867552271
रुपान घर्ति वडा सदस्य ( वडा नं. ८) 9867681385
नरमति पुन वडा अध्यक्ष ( वडा नं. ९) 9862247341
कमला वि.क. वडा सदस्य ( वडा नं. ९) 9848914841
मोहन पुन मगर वडा सदस्य ( वडा नं. ९) 9867699720
अर्जुन वि.क. वडा सदस्य ( वडा नं. ९) 9867463280