FAQs Complain Problems

समाचार

९ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
४८९ ११५७ १३२५ २४८२ ४०.०५ (वर्ग कि.मी.)

 

Population: 
२४८२
Ward Contact Number: 
९८६७६२०८९२

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
९८६७६२०८९२
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone: