FAQs Complain Problems

समाचार

१ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
८२४ १७८६ १७७६ ३५६२ ३.१५ (वर्ग कि.मी.)

 

Population: 
३५६२
Ward Contact Number: 
९८६७२५९१४२ / ९८६०२६८५०० ईमेलः dhorpatanmunicipality1@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
९८६७२५९१४२
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone: