FAQs Complain Problems

समाचार

२ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
५०७ १०७४ १३३७ २४११ १६.३८ (वर्ग कि. मी.)

 

Population: 
२४११
Ward Contact Number: 
९८५७६३७३३३

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
९८५७६३७३३३
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone:
वडा सदस्य
Phone: