FAQs Complain Problems

समाचार

७ नं. वडा

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
३७८ ९०७ ११२५ २०३२ ९.२ (वर्ग कि.मी.)

 

 

Population: 
२०३२
Ward Contact Number: 
9867731350 ईमेलः dhorpatanmunicipality7@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
Phone:
9867682635
वडा सदस्य
Phone:
9863385121
वडा सदस्य
Phone:
9866585873
वडा सदस्य
Phone:
9863040608
वडा सदस्य
Phone:
9860264790