FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ढोरपाटन नगरपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 15:14 PDF icon Ain 6.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको नगर सभा संचालन ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 15:12 PDF icon Ain 5.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 13:36 PDF icon Ain 4.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 13:32 PDF icon Ain 3.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 13:30 PDF icon Ain 2.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ऐन ) २०७९ ७९-८० 09/04/2023 - 13:26 PDF icon ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ऐन ) २०७९
बजार अनुगमननिर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/15/2020 - 11:10 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/15/2020 - 11:05 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
ढोरपाटन नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ ७५/७६ 03/15/2020 - 11:01 PDF icon Education regulation.pdf
ढोरपाटन नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 13:29 PDF icon ढोरपाटन नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन, २०७५.pdf

Pages