FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निर्देशन सम्बन्धमा ।

नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र बाट प्रकाशित सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना !

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ! पुन: विज्ञापन!

लेखापरीक्षक सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धि सूचना !

लेखापरीक्षणका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना !

लेखापरीक्षणको लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।

लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना ।

वार्षिक खाताबन्दी सम्बन्धमा ।

विद्यालयहरुलाई विपन्न लक्षित फाराम भराउने सम्बन्धमा ।

विधार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा ।

,

साँना सिचाई निर्माण मर्मत सम्भार र पलाष्टिक पोखरी निर्माण सम्बन्धि सुचना ।

सूचना ।

हार्दिक अपिल !

१० दिने उधमशीलता विकास तालिम सञ्चालनको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना!

Pages